Blog

Redacción de estudios de viabilidade e proxectos constructivos de actuacións incluídas na estratexia dusi denominada “Da muralla ao Miño-Muramiñae”

El Concello de Lugo adjudica a INCA, S.A. la contratacion dun servizo de redacción de estudios de viabilidade e proxectos constructivos de actuacións incluídas na estratexia dusi denominada “Da muralla ao Miño-Muramiñae”.

EXP. REF. 34-2017